Přejít k obsahu


Proposal for a joint production planning in network organizations

Citace:
MILLER, A., KUDRNA, J., ŠIMON, M. Proposal for a joint production planning in network organizations. In Annals of DAAAM for 2011 & Proceedings of The 22nd International DAAAM Symposium "Intelligent Manufacturing & Automation: Power of Knowledge and Creativity". Vienna: DAAAM International Vienna, TU Wien, 2011. s. 561-562. ISBN: 978-3-901509-83-4 , ISSN: 1726-9679
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Proposal for a joint production planning in network organizations
Rok vydání: 2011
Místo konání: Vienna
Název zdroje: DAAAM International Vienna, TU Wien
Autoři: Ing. Antonín Miller , Ing. Jiří Kudrna , Doc. Ing. Michal Šimon Ph.D.
Abstrakt CZ: Současná situace na světových trzích, vytváří na výrobní podniky velký konkurenční tlak. Jednou z cest jak mohou podniky svojí konkurenceschopnost zvyšovat je spolupráce a sdružování do síťových organizací. V rámnci těchto organizací mohou mimo jiné spolupracovat v oblasti výroby, kde si mohou podniky vzájemně rozšířovat svoje výrobní základny. Obsahem tohoto příspěvku je popis spolupráce hlavně při plánování a řízení takto složitého systému. Přechod k této formě spolupráce není jednoduchý. Proto zde naleznete základní východiska ke společnému plánování a řízení výroby. Východiska jsou stažena k hodnocení výrobních procesů, zajištění logistiky mezi podniky a identifikaci procesů pro společné plánování výroby.
Abstrakt EN: The actual world-market situation forms permanent competitive pressure for manufacturing bussiness companies. One of the ways of advancing competetive abilities is cooperating and associating to network organizations. Within these organizations may also cooperate in manufacturing process, where the cooperation brings advantages of enlarging their production base.The content of this supply is description of cooperation, mainly the planning and management of this complex system. Transition to this form is not in fact easy.This paper then may serve as a basic help at the joint planning and management of production. Starting points are withdrawn to the evaluation of manufacturing processes, providing logistics between businesses and identify processes for joint planning.
Klíčová slova

Zpět

Patička