Přejít k obsahu


Proactive approach during desing and optimization of production system

Citace:
MILLER, A., BUREŠ, M., ŠIMON, M. Proactive approach during desing and optimization of production system. In Annals of DAAAM for 2011 & Proceedings of The 22nd International DAAAM Symposium "Intelligent Manufacturing & Automation: Power of Knowledge and Creativity". Vienna: DAAAM International Vienna, TU Wien, 2011. s. 559-560. ISBN: 978-3-901509-83-4 , ISSN: 1726-9679
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Proactive approach during desing and optimization of production system
Rok vydání: 2011
Místo konání: Vienna
Název zdroje: DAAAM International Vienna, TU Wien
Autoři: Ing. Antonín Miller , Ing. Marek Bureš Ph.D. , Doc. Ing. Michal Šimon Ph.D.
Abstrakt CZ: Současná situace na světových trzích, vytváří na výrobní podniky velký konkurenční tlak. Podniky v rozvojových zemí mají své výhody v množství levné pracovní síly. V západních zemí musí podniky využít výhody dlouholetých zkušeností a moderních technologií. Jednou z moderních technologií je využívání konceptu a softvarových nástrojů digitálního podniku. V tomto příspěvku se zaměříme na tvorbu a optimalizaci prostorového uspořádání a ergonomické analýzy jednotlivých pracovišt. Problematiky návrhu prostorového uspořádání a ergonomie pracovišť jsou vzájemně provázany a musí být řešeny jako celek. Jelikož dnes většina podniků nemá stabilní výrobní program, je třeba pro udržení konkurenční výhody, přistupovat k optimalizaci layoutu a ergonomie pracovišť proaktivně, tedy ještě před vznikem problemu.
Abstrakt EN: The current situation on world markets puts substantive competitive pressure on manufacturing companies. The enterprises in developing countries have their advantage in considerable amount of cheap labor. The enterprises in western countries have to take the advantage of longterm experience and modern technologies. One type of modern technologies is the use of the concept and software tools of digital factory. This paper is focused on creating and optimizing the layout and ergonomics analysis of individual workplaces. The issues of layout design and workplace ergonomics are mutually interconnected and they have to be dealth as a whole. Since nowadays the majority of companies do not have stable production program, the competitive advantage is sustained by proactive approach towards optimizing the layout and workplace ergonomics, thus before the problem occurs.
Klíčová slova

Zpět

Patička