Přejít k obsahu


Muchovi zatracenci ve smyčce času

Citace:
BRČÁKOVÁ, V. Muchovi zatracenci ve smyčce času. In Minulost, přítomnost a budoucnost v jazyce a v literatuře. Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně v Ústní nad Labem, 2011. s. 17-23. ISBN: 978-80-7414-362-5
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Mucha's reprobates in a loop of time
Rok vydání: 2011
Místo konání: Ústí nad Labem
Název zdroje: Univerzita J. E. Purkyně v Ústní nad Labem
Autoři: Mgr. Vladimíra Brčáková
Abstrakt CZ: Muchovi protagonisté se často ocitají v mezních situacích, pod jejichž tlakem konfrontují morální pravidla se subjektivním svědomím, volí mezi nimi a na základě svého rozhodnutí jednají. Činy, jichž se dopustí v existenčně vyhrocených podmínkách, se podílejí na utváření jejich nové identity. Kombinace ztracené budoucnosti, komplexu neužitečnosti a pocitu viny vykořeňuje hrdiny z každodenního života a dělá z nich cizince na jejich rodné půdě.
Abstrakt EN: Mucha's protagonists often find themselves in extreme situations that force them to act under pressure: they have to confront moral rules and their subjective conscience, choose one or the other, and behave in accordance to their decision. The deeds committed under escalated conditions participate in the shaping of their new identity. The combination of their lost future, the uselessness complex, and the feelings of guilt uproot the heroes from their everyday life and transforms them into strangers in their native land.
Klíčová slova

Zpět

Patička