Přejít k obsahu


Effective manufacturing layout as a condition of economy of production

Citace:
ŠRAJER, V., KLEINOVÁ, J. Effective manufacturing layout as a condition of economy of production. In Annals of DAAAM for 2011 & Proceedings of The 22nd International DAAAM Symposium "Intelligent Manufacturing & Automation: Power of Knowledge and Creativity". Vienna: DAAAM International Vienna, TU Wien, 2011. s. 525-526. ISBN: 978-3-901509-83-4 , ISSN: 1726-9679
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Effective manufacturing layout as a condition of economy of production
Rok vydání: 2011
Místo konání: Vienna
Název zdroje: DAAAM International Vienna, TU Wien
Autoři: Ing. Vladimír Šrajer , Doc. Ing. Jana Kleinová CSc.
Abstrakt CZ: V současné době kdy dochází ke konkurenčnímu boji mezi výrobními podniky je důležitým aspektem kvalita, rychlost a hospodárnost procesů ve výrobním systemu. Tento příspěvek popisuje vzájemné vazby v rámci životního cyklu výrobku působící na návrh výrobního systemu resp. prostorového uspořádání. Důraz je kladen na předvýrobní fázi, kdy je možné návrh prostorového uspořádání výrobního systému nejvíce ovlivnit.
Abstrakt EN: At a time when there is a competitive struggle among manufacturing companies, important aspects to consider are quality, speed and efficiency of processes in the production system. This paper describes the interactions within the life cycle of the product applied to the design of production systems, resp. manufacturing layout. Emphasis is placed on the pre-production phase, where the design of the spatial arrangement of the production system can be most influenced
Klíčová slova

Zpět

Patička