Přejít k obsahu


Evaluation of operational times by MTM methods in the digital factory enviroment

Citace:
KURKIN, O., BUREŠ, M. Evaluation of operational times by MTM methods in the digital factory enviroment. In Annals of DAAAM for 2011 & Proceedings of The 22nd International DAAAM Symposium "Intelligent Manufacturing & Automation: Power of Knowledge and Creativity". Vienna: DAAAM International Vienna, TU Wien, 2011. s. 671-672. ISBN: 978-3-901509-83-4 , ISSN: 1726-9679
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Evaluation of operational times by MTM methods in the digital factory enviroment
Rok vydání: 2011
Místo konání: Vienna
Název zdroje: DAAAM International Vienna, TU Wien
Autoři: Ing. Ondřej Kurkin , Ing. Marek Bureš Ph.D.
Abstrakt CZ: V dnešní globalizované době, kdy každý podnik musí být konkurenceschopný, aby obstál v konkurenčním boji na trhu, je nutné snižovat náklady, zvyšovat produkci a inovovat produkty nebo celé výrobní systémy. Tento příspěvek je zaměřen na využití konceptu digitálního podniku v plánovacích fázích, konkrétně na stanovení časů operací balicího pracoviště. Časy jsou stanoveny metody MTM1 a UAS. Po plánovací fázi je proces odsimulován ve virtuálním prostředí. Po simulaci a experimentech s virtuálním pracovištěm bylo vytvořeno reálné pracoviště, na kterém byly provedeny experimenty. Závěr příspěvku se věnuje porovnání reálného a virtuálního pracoviště.
Abstrakt EN: In this time of globalization, when every company needs to stay competitive to survive in the market, it is still more necessary to reduce costs, streamline production, innovate the product or whole production systems etc. This contribution is focused on using the concept of digital factory in the planning phase, specifically on setting operation times in a packing workplace. Times are set by two methods, MTM1 and UAS. After this planning phase, the process is simulated in a virtual environment. After simulations and experiments with virtual workplace, we created a real workplace, and conducted real experiments. At the end of the paper is a comparison between real and virtual workplaces.
Klíčová slova

Zpět

Patička