Přejít k obsahu


Zpracování signálů ze senzorů na bázi IDE struktur

Citace:
FREISLEBEN, J., KROUPA, M. Zpracování signálů ze senzorů na bázi IDE struktur. In Elektrotechnika a informatika 2011. Část 2., Elektronika. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2011. s. 25-26. ISBN: 978-80-261-0015-7
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Data evaluation of IDE sensor structures
Rok vydání: 2011
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Jaroslav Freisleben , Ing. Michael Kroupa ,
Abstrakt CZ: Článek se zabývá impedančním měřením senzorů založených na interdigitálním elektrodovém systému. Samotný senzor se skládá ze dvou zlatých elektrod na keramickém substrátu a tenké organické aktivní vrstvy nanesené na povrchu elektrod. Hlavním cílem tohoto článku je výběr vhodné měřící metody pro zpracování dat z IDE senzorů. Jako testovací vzorek byl zvolen vlhkostní senzor. Impedance senzoru klesá zatímco stoupá relativní vlhkost. Funkce mikrokontroléru a princip měřící metody bude detailněji vysvětlen.
Abstrakt EN: This article deals with the impedance measuring of interdigital electrode sensor structures. The IDE sensor consists of two gold electrodes on ceramic substrate and organic active thin layer deposited on electrode’s surface. The main goal of this paper is to find a suitable measurement technique of IDE sensor structures. The humidity sensor based on IDE electrodes was used like a test sample. The impedance of this sensor decreases when the relative ambient humidity increases. The microcontroller function and the whole measurement system will be presented in more detail.
Klíčová slova

Zpět

Patička