Přejít k obsahu


Ručení osobní svobodou, ctí a vírou v právu městském. Stručný přehled

Citace:
KNOLL, V. Ručení osobní svobodou, ctí a vírou v právu městském. Stručný přehled. In Proměny soukromého práva. Sborník příspěvků z konference ke 200. výročí ABGB. Brno: Masarykova univerzita, 2011. s. 21-26. ISBN: 978-80-210-5613-8
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Pledge by personal Freedom, Honour and Faith in the Municipal Law
Rok vydání: 2011
Místo konání: Brno
Název zdroje: Masarykova univerzita
Autoři: JUDr. Vilém Knoll Ph.D.
Abstrakt CZ: Článek poskytuje stručný přehled vývoje dvou zajišťovacích institutů českého městského práva ve středověku a raném novověku, ručení osobní svobodou a ručení pod ctí a vírou.
Abstrakt EN: The Article provides a brief overview of the development of two institutes to securities in the Czech Municipal Law in the Middle Ages and Early Modern Period, pledge by personal freedom and pledge by honour and faith.
Klíčová slova

Zpět

Patička