Přejít k obsahu


Practical Application of Electrical Energy Storage System in Industry

Citace:
DRÁBEK, P., STREIT, L., BLAHNÍK, V. Practical Application of Electrical Energy Storage System in Industry. In Energy storage in the Emerging Era of Smart Grids. Croatia : Intech, Rijeka, Croatia, 2011, s. 379-400. ISBN: 978-953-307-269-2
Druh: KAPITOLA V KNIZE
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Practical Application of Electrical Energy Storage System in Industry
Rok vydání: 2011
Místo konání: Croatia
Název zdroje: Intech, Rijeka, Croatia
Autoři: Ing. Pavel Drábek Ph.D. , Ing. Luboš Streit , Ing. Vojtěch Blahník Ph.D.
Abstrakt CZ: Kapitola prezentuje výzkum pro novou topologii systému akumulace energie pro vozidla MHD v Plzni. Jedním z řešení je systém akumulace energie s využitím superkondenzátorů. Během brždění vozidla je kinetická energie uložena v systémech akumulace energie a následně použita pro rozjezd vozidla.
Abstrakt EN: This chapter presents research of energy storage system for city transport vehicles. Energy storage system with supercapacitors is one solution. The kinetic energy is accumulated into the supercapacitor during vehicle braking. This energy can be used to accelerating again. It is important to save the energy in the vehicles, which accelerate very often (we can think about stabile or mobile version).
Klíčová slova

Zpět

Patička