Přejít k obsahu


Ergonomic rationalization

Citace:
GÖRNER, T., ŠIMON, M. Ergonomic rationalization. In Annals of DAAAM for 2011 & Proceedings of The 22nd International DAAAM Symposium "Intelligent Manufacturing & Automation: Power of Knowledge and Creativity". Vienna: DAAAM International Vienna, TU Wien, 2011. s. 0753-0754. ISBN: 978-3-901509-83-4 , ISSN: 1726-9679
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Ergonomic rationalization
Rok vydání: 2011
Místo konání: Vienna
Název zdroje: DAAAM International Vienna, TU Wien
Autoři: Ing. Tomáš Görner , Doc. Ing. Michal Šimon Ph.D.
Abstrakt CZ: Ergonomie a design pracovišť jsou dnes stále důležitější problémy v podnicích. První část této práce se zabývá uvedením problématiky ergonomické racionalizace, a je věnován přístupu k ergonomickému designu pracovišť a popisuje jejich zdůvodnění, výhody a nevýhody. Druhá část práce je věnována uplatňování nových přístupů k racionalizaci ergonomické. Nové přístupy jsou procesní přístup a přístup k aspektům ergonomické racionalizace. Na konci tohoto článku popisujeme další kroky, které vedou k vytvoření nové metodiky pro ergonomický design pracovišť. Cílem tohoto článku je popsat kroky a důvody, které vedly k vytvoření nové metodiky ergonomický design pracovišť při zohlednění lidského zdraví, výkon systému a funkčnost systému.
Abstrakt EN: Ergonomics and design of workplaces are today increasingly important issues in enterprises. The first part of this paper is devoted to stating the ergonomic problems of rationalization, and is dedicated to approaches to the ergonomic design of workplaces and describes their rationale, pros and cons. The second part of the paper is devoted to the application of new approaches to ergonomic rationalization. The new aproaches are the process approach and the approach to the aspects of ergonomic rationalization. The end of this article describes the additional steps that lead to the formation of a new methodology for the ergonomic design of workplaces. The aim of this paper is to describe steps and reasons that lead to the formation of a new methodology for ergonomic design of workplaces whilst taking into account human health, system performance and the functionality of the system.
Klíčová slova

Zpět

Patička