Přejít k obsahu


Enhancement of stage-gate process by value analysis

Citace:
BROUM, T., KOPECKÝ, M., KLEINOVÁ, J. Enhancement of stage-gate process by value analysis. In Annals of DAAAM for 2011 & Proceedings of The 22nd International DAAAM Symposium "Intelligent Manufacturing & Automation: Power of Knowledge and Creativity". Vienna: DAAAM International Vienna, TU Wien, 2011. s. 755-756. ISBN: 978-3-901509-83-4 , ISSN: 1726-9679
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Enhancement of stage-gate process by value analysis
Rok vydání: 2011
Místo konání: Vienna
Název zdroje: DAAAM International Vienna, TU Wien
Autoři: Ing. Tomáš Broum , Ing. Martin Kopecký , Doc. Ing. Jana Kleinová CSc.
Abstrakt CZ: Inovace a vývoj nových produktů jsou v dnešní době velice aktuálním tématem. Existuje mnoho přístupů, metod a nástojů jak lze problematiku inovací řešit. Proces fází a bran je jedním z nejúspěšnějších a nejrozšířenějších modelů pro vývoj nových produktů. Hodnotová analýza je jedním z významných metodických nástrojů pro iniciaci inovací existujících nebo navrhovaných technických produktů na základě jejich funkčně-nákladové analýzy. Cílem tohoto článku je aplikace hodnotové analýzy do procesu fází a bran. Tato aplikace může být cestou, jak snížit náklady inovace na minimální úroveň pro zvýšení konkurenceschopnosti inovovaného produktu.
Abstrakt EN: Innovation and development of new products are very current topics. General information about innovations is given at the beginning of paper. The stage – gate process which is one of the models for developing new products is described in the second chapter. Then value analysis is described. The value analysis is an important methodological tool for initiating innovations of existing or proposed technical products. Comparison of the approaches is in chapter four. The aim of the paper is given in the fifth chapter. The aim of this paper is to describe a way of reducing the costs of innovation. This was done by the application of value analysis to the stage - gate process.
Klíčová slova

Zpět

Patička