Přejít k obsahu


Value optimization and risks elimination of product

Citace:
BROUM, T., DVOŘÁK, J., KLEINOVÁ, J. Value optimization and risks elimination of product. In Annals of DAAAM for 2011 & Proceedings of The 22nd International DAAAM Symposium "Intelligent Manufacturing & Automation: Power of Knowledge and Creativity". Vienna: DAAAM International Vienna, TU Wien, 2011. s. 757-758. ISBN: 978-3-901509-83-4 , ISSN: 1726-9679
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Value optimization and risks elimination of product
Rok vydání: 2011
Místo konání: Vienna
Název zdroje: DAAAM International Vienna, TU Wien
Autoři: Ing. Tomáš Broum , Ing. Josef Dvořák , Doc. Ing. Jana Kleinová CSc.
Abstrakt CZ: Nároky na zlepšování kvality technických produktů a na zkracování jejich životního i inovačního cyklu se v dnešní globalizované společnosti díky konkurenci na světovém trhu neustále zvyšují. V dnešní době se však na trhu objevuje velké množství produktů, které dosahují příliš vysoké technické dokonalosti aniž by ji zákazník potřeboval. Z tohoto důvodu je nutné na přesycený trhu dodávat produkty o přiměřené užitné hodnotě. K tomuto účelu může pomoci metodika hodnotové analýzy. Produkt však současně musí plnit řadu kritérií a norem. Zda-li je plní lze posoudit pomocí rizikové analýzy. Cílem tohoto článku je tvorba metodiky, která propojí obě zmíněné metodiky, abychom získali optimalizovaný produkt bez rizik.
Abstrakt EN: The requirements of customers and society significantly increase the ever higher and higher requirements on quality, cost and delivery time of technical products. There are many products on the market today which achieve a high level of technical perfection although customers do not need it. This high technical excellence is often connected to higher costs. This is why it is necessary to place products of appropriate usage value on the market. The value analysis methodology can help for this purpose. A product has to meet some standards and criteria. Whether or not a product meets the criteria can be evaluated by risk analysis. The aim of this paper is to describe a methodology for obtaining an optimized product without risks. The new methodology connects previously mentioned methodologies.
Klíčová slova

Zpět

Patička