Přejít k obsahu


Předkalkulace nákladů produktu v rámci digitálního podniku

Citace:
KURKIN, O., KLEINOVÁ, J., ČECHURA, T., BROUM, T. Předkalkulace nákladů produktu v rámci digitálního podniku. In Modelování a optimalizace podnikových procesů 2011. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2011. s. 1-8. ISBN: 978-80-261-0060-7
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Preliminary costs calculation of product in digital factory
Rok vydání: 2011
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Ondřej Kurkin , Doc. Ing. Jana Kleinová CSc. , Ing. Tomáš Čechura , Ing. Tomáš Broum
Abstrakt CZ: Tento příspěvek se zaměřuje zejména na nákladovou stránku produktu, kdy na praktickém příkladu naznačuje možný postup kalkulace jeho nákladů včetně uvedení kalkulačních schémat, ze kterých se vycházelo. V příspěvku je dále velmi stručně naznačena praktická stránka postupu tvorby výrobního systému zkoumaného produktu. Model výrobního systému je zpracován pomocí nástrojů digitální továrny. Za produkt byl vybrán RC model terénního automobilu.
Abstrakt EN: This paper is mainly focused on cost aspect of product. It is shown on practical example. The example shows one of the cost calculation procedures including the calculation schemes. In paper is shortly shown practical way of creating production system of the product. Model of production system is made by digital factory tools. RC model of automobile was chosen as the product.
Klíčová slova

Zpět

Patička