Přejít k obsahu


Hodnocení výkonnosti podniku v rámci projektu kvalitního výzkumného týmu zaměřeného na problematiku řízení životního cyklu výrobku v prostředí digitálního podniku

Citace:
ČECHURA, T., BROUM, T., KLEINOVÁ, J. Hodnocení výkonnosti podniku v rámci projektu kvalitního výzkumného týmu zaměřeného na problematiku řízení životního cyklu výrobku v prostředí digitálního podniku. In Sborník příspěvků z konference a soutěže eLearning 2011. Hradec Králové: Gaudeamus, Univerzita Hradec Králové, 2011. s. 91-96. ISBN: 978-80-7435-153-2
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Performance evaluation of a company in the project ‘Highly professional research team focused on the topic of Product Lifecycle Management and Digital Factory’
Rok vydání: 2011
Místo konání: Hradec Králové
Název zdroje: Gaudeamus, Univerzita Hradec Králové
Autoři: Ing. Tomáš Čechura , Ing. Tomáš Broum , Doc. Ing. Jana Kleinová CSc.
Abstrakt CZ: Tento článek se zabývá vzdělávacím projektem zaměřeným na problematiku řízení životního cyklu produktu v prostředí digitálního podniku. Orientace tohoto článku je na ukázku zpracování projektu a využití výpočetní techniky při vzdělávání. Toto je provedeno na jednom z jeho sedmnácti modulů – modulu Hodnocení výkonnosti podniku, v němž je zpracována zejména problematika řízení hospodárnosti procesů v rámci životního cyklu produktu.
Abstrakt EN: This paper concerns an educational project. The project is concentrated on the issue of Product Lifecycle Management in the digital factory environment. The paper is oriented towards a project demonstration and use of information technology in education. This is represented in one of seventeen project modules – Performance evaluation of a company. The issue of cost management of processes in the Product Lifecycle Management is compiled in the module.
Klíčová slova

Zpět

Patička