Přejít k obsahu


Analýza chování ACEov s ohledem na provoz OZE uvedených do provozu v roce 2010

Citace:
JANEČEK, E., ZÁPOTOCKÁ, A. Analýza chování ACEov s ohledem na provoz OZE uvedených do provozu v roce 2010. Plzeň : ČEPS, a.s., 2011. 51 s.
Druh: ZPRÁVA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: ACE open loop analysis with respect to RES put into operation in 2010
Rok vydání: 2011
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: ČEPS, a.s.
Autoři: Doc. Ing. Eduard Janeček CSc. , Ing. Andrea Zápotocká Ph.D.
Abstrakt CZ: Předložená zpráva se zabývá analýzou chování okamžité regulační odchylky neregulované soustavy bez výpadků bloků o výkonu větším než 200MW (ACEo) v roce 2011 vzhledem ke skokovému nárůstu výroby elektrické energie z fotovoltaických systémů.
Abstrakt EN: The report deals with the behavior analysis of the ACE without blocks outages (of power more than 200MW) in 2011 due to sudden increase in electricity production from photovoltaic systems.
Klíčová slova

Zpět

Patička