Přejít k obsahu


Upper extremity musculoskeletal model

Citace:
VALDMANOVÁ, L., ČECHOVÁ, H. Upper extremity musculoskeletal model. In COMPUTATIONAL MECHANICS. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2011. s. 1-2. ISBN: 978-80-261-0027-0 , ISSN: 0178-7675
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Upper extremity musculoskeletal model
Rok vydání: 2011
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Linda Valdmanová , Ing. Hana Čechová Ph.D. ,
Abstrakt CZ: Stěžejním úkolem této práce je sestavit počítačový model horní končetiny lidského těla pro výpočet sil generovaných v jednotlivých svalech končetiny v dané zatížené statické poloze. Model sestává ze třech segmentů (paže, předloktí, ruka) a z hlavních svalů pevně upnutých k příslušným segmentům. Uchycení svalů odpovídá reálné anatomii. Svaly modelu jsou simulovány modelem Hillova typu sestávajícího z kontraktilního, elastického a viskózního elementu. Končetina představuje soustavu třech tuhých těles vzájemně spojených rotačními klouby. Veškeré prvky jsou zadávány v prostoru. Kosterně svalový model končetiny je nedourčený mechanický systém. Proto je pro určení rozložení svalových sil použita optimalizační metoda, která hledá energeticky nejméně náročné řešení. Model je ověřen elektromyografickým měřením svalu biceps brachii.
Abstrakt EN: The aim of this study is to make a computer model of an upper extremity of the human body for determination of muscle forces generated to keep a given loaded position. Model consists of three segments (arm, forearm, hand) and of all major muscles fixed to the segments. Muscle origins and insertions correspond to the real anatomy. Muscle behavior is defi ned according to the Hill-type model consisting of contractile and viscoelastic element. The upper extremity represents a system of three rigid segments connected by rotational joints. The segments are set in spatial. The musculoskeletal system is underdetermined. It means that more muscles contribute to get the concrete position than it is necessary. Hence this problem must be solved by an optimization method fi nding the least energetically-consuming solution. The human model is verifi ed by a method called electromyography through measured responses of a biceps brachia muscle.
Klíčová slova

Zpět

Patička