Přejít k obsahu


Čo riešiá priemyselní inžinieri v oblasti ergonómie v Žiline a Plzni

Citace:
GÖRNER, T., SMUTNÁ, M. Čo riešiá priemyselní inžinieri v oblasti ergonómie v Žiline a Plzni. ai magazine - automotive industry - Časopis o automobilovom priemysle, strojárstve a ekonomike, 2011, roč. 4, č. 2, s. 92-95. ISSN: 1337-7612
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: sla
Anglický název: What solves industrial engineers in the field of ergonomics in Zilina and Pilsen
Rok vydání: 2011
Autoři: Ing. Tomáš Görner , Ing. Martina Smutná
Abstrakt CZ: Článek se zabývá ergonomií na Slovensku a v Čechách z pohledu autorů, zabývajících se ergonomií konkrétně na ŽU v Žilině a ZČU v Plzni. Autoři článku jednoduchým způsobem prezentují dílčí aktivity v rámci ergonomie ve vztahu k digitálním nástrojům ergonomie, řešené v minulém roce. Popisují komplexní porovnání dostupné softvérové podpory ergonomie a věnují se detailnímu porovnání výstupů dvou hlavních digitálních nástrojů ergonomie prostřednictvím realizované případové studie.
Abstrakt EN: The article deals with ergonomics in the Slovak and Czech Republic from the perspective of authors, specifically dealing with ergonomics at ŽU in Žilina and UWB in Pilsen. The authors present a simple way partial activities in ergonomics in relation to digital ergonomics tools, designed last year. They describe a comprehensive comparison of available software support and ergonomics give the detailed comparison of the two main outputs of digital tools ergonomics implemented through case studies.
Klíčová slova

Zpět

Patička