Přejít k obsahu


Comparison of strength behaviour of unidirectional high modulus carbon composite and high strength carbon composite subjected to biaxial loading

Citace:
KRYSTEK, J., KOTTNER, R., BEK, L. Comparison of strength behaviour of unidirectional high modulus carbon composite and high strength carbon composite subjected to biaxial loading. In Program and Book of Abstrakt. Ljubljana: Institute of Metals and Technology, 2011. s. 89-89. ISBN: 978-961-92518-4-3
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Comparison of strength behaviour of unidirectional high modulus carbon composite and high strength carbon composite subjected to biaxial loading
Rok vydání: 2011
Místo konání: Ljubljana
Název zdroje: Institute of Metals and Technology
Autoři: Ing. Jan Krystek , Ing. Radek Kottner Ph.D. , Lukáš Bek
Abstrakt CZ: Nejprve byly pomocí tahových a tlakových zkoušek identifikovány vybrané tuhostní a pevnostní parametry dvou typů kompozitních materiálů. Kompozity se skládaly z vysokopevnostních a vysokomodulových vláken a epoxidové pryskyřice. Následně byla provedena pevnostní analýza kompozitů při dvouosém namáhání. Vzorky byly zatěžovány kombinací tahu ve směru vláken a lokálního tlaku ve směru příčném. Byly zkoumány závislosti tahové pevnosti ve směru vláken na úrovni tlakového zatížení ve směru příčném. Závislosti byly porovnávány pro vysokomodulový a vysokopevností uhlíkový kompozit.
Abstrakt EN: Firstly, selected stiffness and strength parameters of two kinds of composites were identified subjected to uniaxial loading: a tension and a compression. The composites had high modulus carbon (HMC) fibres and high strength carbon (HSC) fibres. Epoxy resin was used in both cases. Then, the strength analysis of the composites subjected to biaxial loading was performed. Composite specimens were loaded in two perpendicular directions. The specimens were exposed to the combination of the tension in the fibre direction and the localized compression in the transverse direction. The dependence of the tensile strength in the fibre direction on the level of compression in the transverse direction was investigated. Comparison of the dependences of the high modulus and the high strenght composites was carried out.
Klíčová slova

Zpět

Patička