Přejít k obsahu


Nezapomínejme na směrnice

Citace:
BÁRKOVÁ, D. Nezapomínejme na směrnice. In Problémové oblasti účetního výkaznictví. Praha: Vysoká škola ekonomická, 2011. s. 7-13. ISBN: 978-80-245-1828-2
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Not to Forget about Directives
Rok vydání: 2011
Místo konání: Praha
Název zdroje: Vysoká škola ekonomická
Autoři: Ing. Mgr. Dana Bárková Ph.D. ,
Abstrakt CZ: Zatímco IFRS se věnuje v odborných diskusích i ve výuce velká pozornost, evropské bilanční direktivy jsou opomínány, přitom stále existují, vyvíjejí se a jsou relevantní pro většinu účetních jednotek. Příspěvek se krátce zabývá dvěma aktuálními oblastmi vývoje direktiv – úprava pro malé podniky a úprava verbální části účetní závěrky – a naznačuje možnost využití problematiky i dostupných materiálů ve výuce.
Abstrakt EN: While IFRS are widely discussed and dealt with in accounting education, European “accounting directives” are neglected. Nevertheless, they exist, develop and are relevant for most Czech accounting entities. The paper deals briefly with two areas that are currently discussed in connection with accounting directives – treatment of small (and micro-) companies and providing of non-financial information – and implies the possibility of using available materials in accounting education.
Klíčová slova

Zpět

Patička