Přejít k obsahu


Several Aspects of Machine-Driven Phrasing in Text-to-Speech Systems

Citace:
ROMPORTL, J., MATOUŠEK, J. Several Aspects of Machine-Driven Phrasing in Text-to-Speech Systems. The Prague Bulletin of Mathematical Linguistics, 2011, roč. 2011, č. 95, s. 51-61. ISSN: 0032-6585
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Several Aspects of Machine-Driven Phrasing in Text-to-Speech Systems
Rok vydání: 2011
Místo konání: Praha
Název zdroje: Univerzita Karlova v Praze
Autoři: Ing. Jan Romportl Ph.D. , Doc. Ing. Jindřich Matoušek Ph.D.
Abstrakt CZ: Článek diskutuje rozdíly mezi apriorním a aposteriorním frázováním a jejich důležitost v úloze automatického prozodického frázování v systémech převodu textu na řeč (text-to-speech, TTS). Na několika příkladech ilustruje nedostatky běžné evaluace apriorního frázování, které používá aposteriorní frázování jako referenční data. článek dále navrhuje a hodnotí metodu apriorního frázování založenou na porovnávání vzorů kvazisyntaktických reprezentací vět.
Abstrakt EN: The article discusses differences between a priori and a posteriori phrasing and their importance in the task of automatic prosodic phrasing in text-to-speech systems. On several examples it illustrates shortcomings of common evaluation of a priori phrasing performance using a posteriori phrasing of referential corpus data. The paper also proposes and evaluates a method for a priori phrasing based on template matching of quasi-syntactical representations of sentences.
Klíčová slova

Zpět

Patička