Přejít k obsahu


Verifikace ztrát v nádobě transformátoru

Citace:
SRB, J., KINDL, V. Verifikace ztrát v nádobě transformátoru. In Elekrotechnika a informatika 2011. Část první. Elektrotechnika.. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2011. s. 127-131. ISBN: 978-80-261-0016-4
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Verification of losses in transformer tank
Rok vydání: 2011
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Jiří Srb , Ing. Vladimír Kindl
Abstrakt CZ: Článek je zaměřen na ztráty vznikající v transformátorové nádobě distribučních transformátorů. Tyto ztráty jsou měřeny na skutečném modelu transformátorové nádoby a poté odsimulovány v programu Ansys Multiphysic. Výsledky těchto simulací jsou pak porovnány s experimentálním měřením. V závěru jsou všechny výsledky shrnuty a vyhodnoceny.
Abstrakt EN: The first part of this article is followed by discussion of energy losses in transformer tank. These losses will be measured on a real adjiustable transformer tank and simulated by Ansys Multiphysic software. The results of the simulation will be compared with results of experiments. In the conclusion all gathered results of this article are summarized and evaluated.
Klíčová slova

Zpět

Patička