Přejít k obsahu


The first nontrivial curve in the fučík spectrum of the dirichlet laplacian on the ball consists of nonradial eigenvalues

Citace:
BENEDIKT, J., DRÁBEK, P., GIRG, P. The first nontrivial curve in the fučík spectrum of the dirichlet laplacian on the ball consists of nonradial eigenvalues. Boundary Value Problems, 2011, roč. 1, č. 27, s. 1-9. ISSN: 1687-2762
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: The first nontrivial curve in the fučík spectrum of the dirichlet laplacian on the ball consists of nonradial eigenvalues
Rok vydání: 2011
Autoři: RNDr. Jiří Benedikt Ph.D. , Prof. RNDr. Pavel Drábek DrSc. , Doc. Ing. Petr Girg Ph.D.
Abstrakt CZ: Je všeobecně známo, že druhé vlastní číslo λ2 Dirichletova laplaciánu na kouli není radiální. Nedávno Bartsch, Weth a Willem ukázali, že stejný výsledek platí pro tzv. netriviální Fučíkova vlastní čísla (dvojice čísel) na první křivce nacházející se v blízkém okolí(λ2, λ2). V tomto článku výsledek je ukázáno, že v dimenzi 2 a 3 výsledek platí na celé křivce.
Abstrakt EN: It is well-known that the second eigenvalue λ2 of the Dirichlet Laplacian on the ball is not radial. Recently, Bartsch, Weth and Willem proved that the same conclusion holds true for the so-called nontrivial (sign changing) Fučík eigenvalues on the first curve of the Fučík spectrum which are close to the point (λ2, λ2). We show that the same conclusion is true in dimensions 2 and 3 without the last restriction.
Klíčová slova

Zpět

Patička