Přejít k obsahu


FEM Analysis of Redesigned 50kW SM

Citace:
HRUŠKA, K. FEM Analysis of Redesigned 50kW SM. Plzeň : Volkswagen, A.G., 2011. 25 s.
Druh: ZPRÁVA
Jazyk publikace: eng
Anglický název: FEM Analysis of Redesigned 50kW SM
Rok vydání: 2011
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Volkswagen, A.G.
Autoři: Ing. Karel Hruška
Abstrakt CZ: Zpráva se zabývá konečněprvkovou analoýzou navrženého synchronního stroje a porovnámním výsledků metody konečných prvků s analyticky získanými výsledky.
Abstrakt EN: This research report deals with finite element analysis of designed synchronous machine and comparison of finite element method results with analytically obtained outputs.
Klíčová slova

Zpět

Patička