Přejít k obsahu


Řízený zdroj proudu: Algoritmy řízení a regulace

Citace:
BLAHNÍK, V., ŽÁK, J., PEROUTKA, Z. Řízený zdroj proudu: Algoritmy řízení a regulace. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, FEL, 2011. 25 s.
Druh: ZPRÁVA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Controlled current sources: control algorithm
Rok vydání: 2011
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni, FEL
Autoři: Ing. Vojtěch Blahník Ph.D. , Ing. Jan Žák Ph.D. , Doc. Ing. Zdeněk Peroutka Ph.D.
Abstrakt CZ: Tato výzkumná zpráva se zabývá návrhem a detailním popisem algoritmu řízení a regulace pro jednofázový řízený zdroj proudu. Navržené řízení je určeno pro generování základní harmonické proudu definované frekvence (typicky 50Hz) s nízkým THDi a umožňuje přesné a „nezávislé“ řízení jalové i činné složky proudu zdroje. Navržené řízení je založeno na rezonančních regulátorech, a je tedy formálně realizováno ve stojícím souřadném systému. Součástí zprávy je rozbor chování a vlastností rezonančního regulátoru. Použití rezonančních regulátorů značně zjednodušuje požadavky na synchronizační obvody regulátoru měniče – pro správnou činnost zdroje proudu postačuje pouze synchronizace s napájecím napětím.
Abstrakt EN: This report deals with the design and description of the control for single-phase current source. The proposed control is designed to generate the fundamental harmonic frequency (typically 50Hz) with low THD and allows accurate control of reactive and active component of current. The proposed control is based on resonant controllers and is realized in a stationary coordinate system. The report is to analyze the behavior and properties of the resonant controller. Use of resonant controller simplifies the requirements for synchronization - is sufficient only voltage source synchronized.
Klíčová slova

Zpět

Patička