Přejít k obsahu


Výběr vhodného druhu regulace ss. napětí pro třífázový NPU

Citace:
BLAHNÍK, V., ZEMAN, K., PEROUTKA, Z. Výběr vhodného druhu regulace ss. napětí pro třífázový NPU. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, FEL, 2011. 26 s.
Druh: ZPRÁVA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Selection of suitable control of DC link voltage for three-phase voltage-source active rectifier
Rok vydání: 2011
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni, FEL
Autoři: Ing. Vojtěch Blahník Ph.D. , Doc. Ing. Karel Zeman CSc. , Doc. Ing. Zdeněk Peroutka Ph.D.
Abstrakt CZ: Tato výzkumná zpráva se zabývá porovnáním různých druhů regulace napětí ve ss. obvodě třífázového napěťového pulzního usměrňovače Dále je zde na základě provedených simulací navrženo počáteční nastavení regulátorů zkoumaných regulací, parametry simulačního modelu se shodují s postaveným experimentálním laboratorním prototypem, na kterém budou výsledky ověřeny.
Abstrakt EN: This report comparing different types of voltage control in DC-link of three-phase active rectifier. The controller settings are based on simulations results, the parameters of the simulation model are same as experimental laboratory prototype, where the results will be verified.
Klíčová slova

Zpět

Patička