Přejít k obsahu


Semantically interoperable research medical data and meta data extraction strategy

Citace:
VČELÁK, P., KLEČKOVÁ, J. Semantically interoperable research medical data and meta data extraction strategy. In BMEI 2011. Piscataway: IEEE, 2011. s. 1950-1954. ISBN: 978-1-4577-1447-4
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Semantically interoperable research medical data and meta data extraction strategy
Rok vydání: 2011
Místo konání: Piscataway
Název zdroje: IEEE
Autoři: Ing. Petr Včelák , Doc. Dr. Ing. Jana Klečková
Abstrakt CZ: Obecně, interoperabilita je klíčovou vlastností každé široce používané aplikace nebo informačního systému. Systém založený na sémantické interoperabilitě dat může být v budoucnu snadno rozšiřitelným a přizpůsobitelným. V opačném případě, je nutné řešit problémy s chybějící shodou v terminologii a kódovacími systémy, např. DASTA a HL7, různá kódové struktury a množství formátů souborů nebo nekonzistentní databázová schémata. Většina těchto problémů může být řešena sémanticky interoperabilním systémem. Ve článku prezentujeme naší strategii implementace systému s heterogenními medicínskými daty, která mají různý původ, druh, formát souborů i jejich verzi. Naše primární využití systému je v oblasti výzkumu mozkových mrtvic.
Abstrakt EN: Generally, the interoperability is the key feature to any widely used application or an information system. A system build on the basis of semantic data interpretation can also lead to an easy extensible and adaptable system, in the future. Otherwise, you have to deal with a lack of agreed terminologies or codes between standards e.g. DASTA vs. HL7, different coding structures and even variety of file formats or inconsistent database table schema. The most of these difficulties can be solved by the semantically interoperable system. We present our implementation strategy and meta data extraction methods for a research information system with an heterogeneous medical data. The medical data can have different origin, type, file format and even its version. We discuss the research information system that we primarily use for cerebrovascular brain diseases research.
Klíčová slova

Zpět

Patička