Přejít k obsahu


Obchod, pohostinství a ubytování v ČR (Výkony, kapacity a poptávka 2008-2011)

Citace:
CIMLER, P., ŠÍPEK, L. Obchod, pohostinství a ubytování v ČR (Výkony, kapacity a poptávka 2008-2011). 1. vyd. Praha : Oeconomica, 2011, 75 s. ISBN: 978-80-245-1821-3
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Trade, food and beverages services and accomodation in the Czech Republic 2008-2011
Rok vydání: 2011
Místo konání: Praha
Název zdroje: Oeconomica
Autoři: Doc. Ing. Petr Cimler CSc. , Ing. Ladislav Šípek
Abstrakt CZ: Publikace prezentuje ekonomické výsledky a strukturu odvětví obchodu, pohostinství a ubytování v ČR.
Abstrakt EN: The book presents economic performance and structure of trade, food and beverages services and accomodation in the Czech Republic.
Klíčová slova

Zpět

Patička