Přejít k obsahu


Topologie vícehladinových měničů

Citace:
JANÍK, D., GLASBERGER, T., PEROUTKA, Z. Topologie vícehladinových měničů. Plzeň : ČKD Elektrotechnika, 2011. 15 s.
Druh: ZPRÁVA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Topologies of multilevel converters
Rok vydání: 2011
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: ČKD Elektrotechnika
Autoři: Ing. Dušan Janík , Ing. Tomáš Glasberger Ph.D. , Doc. Ing. Zdeněk Peroutka Ph.D.
Abstrakt CZ: Zpráva se zaobírá topologiemi vícehladinových měničů. V úvodu jsou zmíněny nejčastěji využívané topologie v současné době. V další části zprávy jsou vybrané topologie, které jsou odvozeny od struktur NPC a FC. Dále pak jsou zmíněny topologie, které jsou založeny na jiném principu.
Abstrakt EN: The report deals with multilevel converters topologies. In first part are mentioned most often used topology currently. In next part of the report are selected topologies, which are derived from structures FC and NPC. In last part are mentioned topologies that are based on a different principle.
Klíčová slova

Zpět

Patička