Přejít k obsahu


Modeling of rotational induction heating of nonmagnetic cylindrical billets

Citace:
KARBAN, P., MACH, F., DOLEŽEL, I. Modeling of rotational induction heating of nonmagnetic cylindrical billets. Applied Mathematics and Computation, 2013, roč. 219, č. 13, s. 7170-7180. ISSN: 0096-3003
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Modeling of rotational induction heating of nonmagnetic cylindrical billets
Rok vydání: 2013
Autoři: Doc. Ing. Pavel Karban Ph.D. , Ing. František Mach , Prof. Ing. Ivo Doležel CSc.
Abstrakt CZ: Článek se zabývá indukčním ohřevem válcových těles v magnetickém poli permanentních magnetů. Problém byl modelován pomocí dvojice silně sdružených polí: teplotního a magnetického. Pro řešení byl využit vlastní program založený na metodě konečných prvků vyššího řádu přesnosti. Metodika výpočtu je demonstrována na typickém příkladu, výsledky byly ověřeny experimentálně.
Abstrakt EN: Induction heating of nonmagnetic cylindrical billets by rotation in uniform magnetic field produced by static permanent magnets is modeled. Numerical analysis of the process providing the distributions of magnetic and temperature fields is carried out in the monolithic formulation, using our own code based on higher-order finite element method. The methodology is illustrated by a typical example and the most important results are validated experimentally.
Klíčová slova

Zpět

Patička