Přejít k obsahu


Words and Lives: Limits of Understanding

Citace:
SCHUSTER, R. Words and Lives: Limits of Understanding. In Cultures as Sign Systems and Processes. Plzeň: University of West Bohemia, 2011. s. 26-36. ISBN: 978-80-7043-924-1
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Words and Lives: Limits of Understanding
Rok vydání: 2011
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: University of West Bohemia
Autoři: Mgr. Radek Schuster Ph.D.
Abstrakt CZ: Orientujeme se ve svých životech prostřednictvím slov, anebo žijeme proto, abychom rozuměli slovům? Slova osvětlují věci i jiná slova racionálním i iracionálním způsobem, přičemž mohou referovat také sama k sobě. Autoreference jazyka, která způsobuje nejrůznější logické a sémantické paradoxy, je v tomto článku pojata nikoli jako překážka našeho porozumění, nýbrž jako jeho počátek. S odkazem na takovéto obecné východisko jsou reflektovány životy a díla 1) slavného českého (německy píšícího) spisovatele Franze Kafky (1883—1924) a 2) téměř neznámého rakouského filosofa a matematika Friedricha Waismanna (1896—1959), který byl nejen představitelem logického empirismu, ale i pozoruhodným interpretem Kafkova díla.
Abstrakt EN: Does one understand life by means of words, or does one live in order to understand words? In both a rational and irrational way, words illuminate other things as well as other words and can simultaneously refer to themselves. This property of self-reference, which causes various logical and semantic paradoxes, is treated in this paper not as any obstacle for understanding but as its inception. Referring to these general topics the author deals with the lives and works of a famous Czech (though German-writing) novelist Franz Kafka (1883—1924) and a virtually unknown Austrian philosopher and mathematician Friedrich Waismann (1896—1959), who was not just a representative of logical empiricism, but also a notable interpreter of Kafka.
Klíčová slova

Zpět

Patička