Přejít k obsahu


Perspective Views of Don Quijote

Citace:
DOUBRAVOVÁ, J. Perspective Views of Don Quijote. In Cultures as Sign Systems and Processes. Plzeň: University of West Bohemia, 2011. s. 16-25. ISBN: 978-80-7043-924-1
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Perspective Views of Don Quijote
Rok vydání: 2011
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: University of West Bohemia
Autoři: Prof. PhDr. Jarmila Doubravová CSc.
Abstrakt CZ: Autorka sleduje, jak se fenomén Dona Quijota coby symbol popřípadě konstrukt ustavoval v různých obdobích a rozličných kulturních oblastech Evropy. Autorka se zabývá jeho významem pro filosofii a umění a také jeho ohlasy v každodenním životě.
Abstrakt EN: The author observes how the phenomenon of Don Quijote as a symbol or construct was conceptualized through different times and in various European cultures. The author discusses its meaning in philosophy and art and also the implications for everyday life.
Klíčová slova

Zpět

Patička