Přejít k obsahu


MATLAB APLIKACE SIGNAL CAPTURE – MĚŘÍCÍ PRACOVIŠTĚ

Citace:
HLOUŠEK, P. MATLAB APLIKACE SIGNAL CAPTURE – MĚŘÍCÍ PRACOVIŠTĚ. In Technical Computing Prague 2011. Praha: HUMUSOFT s.r.o., 2011. s. 1-4. ISBN: 978-80-7080-794-1
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Rok vydání: 2011
Místo konání: Praha
Název zdroje: HUMUSOFT s.r.o.
Autoři: Ing. Petr Hloušek Ph.D.
Abstrakt CZ: V příspěvku je popsán návrh grafické nadstavby prostředí Matlab® (GUI) nazvané Signal Capture, které bylo vytvořeno pro ovládání mobilního měřícího pracoviště. Toto pracoviště je určené pro sběr dat při měření rušivých trakčních proudů na drážních hnacích vozidlech prováděných na zkušebním okruhu.
Abstrakt EN: A design of graphical enhancement of Matlab® environment (GUI) named Signal Capture, which was created for operation of portable measurement system, is described in this paper. This system is designed for data collection at measurement of interference tractive current on railway tractive units, which is carried out on test track.
Klíčová slova

Zpět

Patička