Přejít k obsahu


Informační management - řízení rizik

Citace:
ČERNÁ, M. Informační management - řízení rizik. In Vzdělání a ekonomika jako hlavní determinanty hospodářského růstu. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2009. s. 19-22. ISBN: 978-80-7043-788-9
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Information Management - Risk Management
Rok vydání: 2009
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Marie Černá
Abstrakt CZ: Rizika představují pro všechny organizace problémy, se kterými jsou nuceny se potýkat při každodenním zajišťování aktivit, které v podniku probíhají. Jedná se o specifické hrozby, které ohrožují aktiva společnosti a způsobují organizacím vznik škod. Aktivum společnosti je něco, co má pro společnost hodnotu, kterou by působení hrozby snížilo, a proto je organizace nucena svá aktiva chránit. Jedním z nejcennějších aktiv podniku jsou informační aktiva. Význam těchto aktiv pro organizaci neustále roste. Nutností je proto začlenění managementu informačních rizik do managementu rizik organizací. I proto se informační management stává nezbytnou součástí manažerského vzdělávání. Řízení informačních rizik na jedné straně začíná být součástí informačního managementu a na druhé straně je součástí komplexního risk-managementu podniku.
Abstrakt EN: Risks represent problems for each organisation that have to be solved during providing its activities. Risk can be seen as a specific threat that influences the assets of companies and can lead to a loss. Asset can be explained as a specific item of the company´s property that has defined value. This value could be reduced by the threat. This is also the reason for protecting all items of assets in the property of business entity. One of the most scarce and important assets are information assets. It is necessary to incorporate information risk management to information management and also to risk management of the business entity. Information management becomes the essential part of managerial education.
Klíčová slova

Zpět

Patička