Přejít k obsahu


Information Management

Citace:
ČERNÁ, M. Information Management. In IMEA 2009. Hradec Králové: Gaudeamus, 2009. s. 45-47. ISBN: 978-80-7041-851-2
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Information Management
Rok vydání: 2009
Místo konání: Hradec Králové
Název zdroje: Gaudeamus
Autoři: Ing. Marie Černá
Abstrakt CZ: Rizika představují specifické hrozby, které ohrožují aktiva společnosti a způsobují organizacím vznik škod. Aktivum společnosti je něco, co má pro společnost hodnotu, kterou by působení hrozby snížilo. Jedním z nejcennějších aktiv podniku jsou informační aktiva. Význam těchto aktiv pro organizaci neustále roste, proto je nutné začlenění managementu informačních rizik do managementu rizik organizací. I proto se informační management stává nezbytnou součástí manažerského vzdělávání.
Abstrakt EN: Risk can be seen as a specific threat that influences the assets of companies and can lead to a loss. Asset can be explained as a specific item of the company´s property that has defined value. This value could be reduced by the threat. One of the most scarce and important assets are information assets. It is necessary to incorporate information risk management to information management and also to risk management of the business entity. Information management becomes the essential part of managerial education.
Klíčová slova

Zpět

Patička