Přejít k obsahu


Stanovení ztrát elektrického stroje kalorimetrickou metodou

Citace:
PECHÁNEK, R., HRUŠKA, K., KINDL, V., ŠVAŘÍK, J. Stanovení ztrát elektrického stroje kalorimetrickou metodou. In Elektrotechnika a informatika 2011. Část první. Elektrotechnika. Plzeň: Západočeská univerzita, 2011. s. 91-94. ISBN: 978-80-261-0016-4
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Measurement of electrical machines losses by the calorimetric method
Rok vydání: 2011
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Ing. Roman Pechánek , Ing. Karel Hruška , Ing. Vladimír Kindl , Bc. Jakub Švařík
Abstrakt CZ: Cílem tíéto práce je seznámení s principy měření ztrát pomocí kalorimetrické metody. Navržení vhodné kalorimetrické soustavy do laboratoří KEV. Následná realizace a provedení kalibračního měření. Nádoba bude sloužit k určení ztrát asynchronního stroje malého výkonu. Pro lepší zhodnocení přesnosti měřící soustavy poslouží porovnání naměřených výsledků s klasickými metodami stanovení účinnosti aplikovanými na stejném stroji.
Abstrakt EN: This paper is focused on theory and practical use of calorimetric measurements. More precisely on determining the efficiency of electric machine using this method. In paper is presented theory of measurement and methodology of measurement. Description of construction of calorimetric box are presented too.
Klíčová slova

Zpět

Patička