Přejít k obsahu


Předepínatelný otevřený stojan lisu

Citace:
ČECHURA, M., RÁŽ, K. Předepínatelný otevřený stojan lisu. Praha, 2011.
Druh: PATENT, UŽITNÝ VZOR, PRŮMYSLOVÝ VZOR
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Open frame presstresed frame
Rok vydání: 2011
Místo konání: Praha
Název zdroje: Úřad průmyslového vlastnictví
Autoři: Doc. Ing. Milan Čechura CSc. , Ing. Karel Ráž
Abstrakt CZ: Navržené hydraulické předpětí stojanu lisu odstraňuje nevýhody stojanu tvaru C u dosavadních řešení. Princip využívá hydraulického válce a pístu k vyvození předepínací síly.
Abstrakt EN: The proposed hydraulic preload eliminates the disadvantages of the C press frame in existing solutions. The principle uses a hydraulic cylinder and piston to make preloaded force.
Klíčová slova

Zpět

Patička