Přejít k obsahu


Sledování rozpadu těžkých jader pomocí detektoru Timepix a rozhraní FITPix

Citace:
HOLÍK, M., KRAUS, V. Sledování rozpadu těžkých jader pomocí detektoru Timepix a rozhraní FITPix. In Elektrotechnika a informatika 2011. Část 2., Elektronika. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2011. s. 31-34. ISBN: 978-80-261-0015-7
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Heavy ion decay observation using pixel particle detector Timepix and FITPix read-out interface
Rok vydání: 2011
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Michael Holík , Ing. Václav Kraus
Abstrakt CZ: Příspěvek popisuje fyzikální experiment a postup měřeni. V experimentu byl pozorován rozpad těžkých iontů za použití částicového detektoru Timpix a vyčítacího rozhraní Fitpix. V příspěvku jsou demonstrování unikátní vlastnosti Timepix detektoru v oblasti sledování částic.
Abstrakt EN: This paper describes a physical experiment and a measurement process. The heavy ion decay was observed in the experiment using a set-up of the advanced pixel particle detector Timepix and the FITPix read-out interface. There is demonstrated outstanding capability of the Timepix detector in particle tracking application. The Article also gives a short description of data gained during the measurement.
Klíčová slova

Zpět

Patička