Přejít k obsahu


Bezsenzorové řízení PMSM

Citace:
JANOUŠ, Š. Bezsenzorové řízení PMSM. In Elektrotechnika a informatika 2011. Část druhá. Elektronika.. Plzeň: Západočeská univerzita, 2011. s. 43-46. ISBN: 978-80-261-0015-7
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Sensorles control of PMSM
Rok vydání: 2011
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Ing. Štěpán Janouš
Abstrakt CZ: Tato práce je zaměřena na simulace pohonu s trakčním synchronním motorem s vnějšími permanentními magnety na rotoru, který je napájen z napěťového střídače. Pro regulaci pohonu je využito vektorové řízení v kartézských souřadnicích v rotujícím souřadném systému svázaném s vektorem toku permanentních magnetů. Prezentované simulace jsou zaměřeny na vývoj diagnostického systému pohonu, který má za úkol identifikovat polohu rotoru bez čidla polohy nebo rychlosti na rotoru, a na analýzu chování pohonu při bezsenzorovém řízení pomocí estimátoru polohy rotoru, který je založený na matematickém modelu synchronního motoru s permanentními magnety.
Abstrakt EN: This paper focuses on simulation of a drive with traction synchronous motor with surface-mounted permanent magnets on a rotor which is powered with voltage source inverter. The drive is controlled by vector control in Cartesian coordinates in a revolving reference frame linked to a permanent magnet flux vector. Presented simulations are focused on development of drive diagnostic system, which should identify rotor position without either speed or position sensor on the shaft, and on the analysis of behavior of the sensorless drive control using rotor position estimator, which is based on a mathematical model of synchronous motor with permanent magnets.
Klíčová slova

Zpět

Patička