Přejít k obsahu


Řídicí systém mikropočítače pikosatelitu PilsenCube

Citace:
FIALA, P. Řídicí systém mikropočítače pikosatelitu PilsenCube. In Elektrotechnika a informatika 2011. Část 2., Elektronika. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2011. s. 21-24. ISBN: 978-80-261-0015-7
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Embedded microcontroller system for PilsenCUBE picosatellite
Rok vydání: 2011
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Pavel Fiala
Abstrakt CZ: V tomto článku jsou představeny základní vlastnosti řídícího počítače pikosatelitu.Je diskutováno hardwarové řešení i návrh desky plošného spoje. Hlavním cílem této práce je vytvořit odolný vestavěný systém založený na stavovém automatu.
Abstrakt EN: In this article, main features of picosatellite embedded computer are discussed.Final version of hardware solution and printed circuit board is introduced. The main objective of this work is to develop error resistant embedded system based on state machine.
Klíčová slova

Zpět

Patička