Přejít k obsahu


Testy laboratorního prototypu řízeného zdroje proudu

Citace:
ŽÁK, J., BLAHNÍK, V., PEROUTKA, Z., MOLNÁR, J. Testy laboratorního prototypu řízeného zdroje proudu. Plzeň : EGE, 2011. 30 s.
Druh: ZPRÁVA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Tests of laboratory prototype power source
Rok vydání: 2011
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: EGE
Autoři: Ing. Jan Žák Ph.D. , Ing. Vojtěch Blahník Ph.D. , Doc. Ing. Zdeněk Peroutka Ph.D. , Ing. Jan Molnár Ph.D. ,
Abstrakt CZ: V této výzkumné zprávě jsou popsány vybrané výsledky testování vyvinutého laboratorního prototypu řízeného zdroje proudu, který se skládá z jednofázového napěťového střídače s výstupním sinusovým LCL filtrem. Pro řízení generovaného proudu byl použit nový způsob regulace kombinující dopředný matematický model a kaskádní řazení rezonančních regulátorů.
Abstrakt EN: This research report describes the laboratory testing of a controlled current sources prototype, which consists of single-phase voltage inverter with sinusoidal output LCL filter. The current is controlled by a new control method combines the forward mathematical model and resonant controllers connected in series.
Klíčová slova

Zpět

Patička