Přejít k obsahu


Simulation of Continual Induction Heating of Nonferromagnetic Bodies

Citace:
KARBAN, P., DOLEŽEL, I., ŠOLÍN, P. Simulation of Continual Induction Heating of Nonferromagnetic Bodies. In Electricity Applications in Modern World. Katowice: Silesian University, 2008. s. 1-6.
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Simulation of Continual Induction Heating of Nonferromagnetic Bodies
Rok vydání: 2008
Místo konání: Katowice
Název zdroje: Silesian University
Autoři: Pavel Karban , Ivo Doležel , Pavel Šolín
Abstrakt CZ: Průběžný indukční ohřev je technologický proces, který je nejčastěji modelován pomocí metody konečných prvků. Aplikace této metody však vyžaduje přesíťování oblasti v každém časovém kroku. Zde představený integrodiferenciální přístup je alternativou, která umožňuje vyhnout se této operaci a narozdíl od předchozí metody udává přímo rozložení vířivých proudů v zahřívaném tělese.
Abstrakt EN: Continual induction heating is a technological processs mostly modeled by the finite element technique. Its application requires, however, remeshing of the definition area at each time step. The presented integrodifferential approach is an alternative that allows avoiding this operation and unlike the former method it directly provides the distribution of eddy currents in the heated body.
Klíčová slova

Zpět

Patička