Přejít k obsahu


Development of teaching competences through creativity

Citace:
MACH, P. Development of teaching competences through creativity. Sovremennyj naučnyj vestnik, 2008, č. 6, s. 52-58. ISSN: 1561-6886
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Development of teaching competences through creativity
Rok vydání: 2008
Autoři: Petr Mach
Abstrakt CZ: Článek se zabývá problematikou učitelských a žákovských kompetencí v odborném vzdělávání, které se stávají nejdůležitějším atributem inovace a modernizace vzdělávacího procesu. Ukazuje možnost tvořivého přístupu k rozvoji didaktických klíčových kompetencí.
Abstrakt EN: Paper deals with the issue of teacher and pupil competences in vocational education that are becoming the most important features of innovation and modernisation of the educational process. They represent possibility of creative approach to the development of didactic key competences.
Klíčová slova

Zpět

Patička