Přejít k obsahu


Optimization of plate vibro-isolation from the acoustic of view

Citace:
DUPAL, J. Optimization of plate vibro-isolation from the acoustic of view. In Modelling and optimization of physical systems. Gliwice: Wydawnictwo Katedry Mechaniki Stosowanej, 2008. s. 19-22. ISBN: 978-83-60102-50-3
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Optimization of plate vibro-isolation from the acoustic of view
Rok vydání: 2008
Místo konání: Gliwice
Název zdroje: Wydawnictwo Katedry Mechaniki Stosowanej
Autoři: Jan Dupal
Abstrakt CZ: Článek uvádí metodiku distribuce vibroizolační pěny pod deskou modelovanou pomocí MKP. Byl vyvinut speciální konečný prvek s viskoelastickým podkladem obsahujícím kavitu. Charakteristické rozměry kavit jsou využity jako optimalizační parametry pro minimalizaci povrchových rychlostí desky. Kriteriální funkcí je suma amplitud rychlostí na širokém frekvenčním intervalu.
Abstrakt EN: The paper deals with a methodology of vibro-isolating foam distribution under plate modeled by FEM. A special finite element with viscous-elastic foundation containing a cavity was developed. The characteristic proportions of the cavities are used as the optimization parameters for minimization of surface velocities of the plate. The weighted sum of velocity amplitudes over the frequency broad band can be taken into account as a criterial function of optimization process.
Klíčová slova

Zpět

Patička