Přejít k obsahu


Hodnocení distribuce izolovaných kostí na hřbitově u kostela sv. Ducha ve Všerubech : využití randomizačních metod

Citace:
GALETA, P., SLÁDEK, V., SOSNA, D., ČECHURA, M. Hodnocení distribuce izolovaných kostí na hřbitově u kostela sv. Ducha ve Všerubech : využití randomizačních metod. In Počítačová podpora v archeologii 2. Brno ; Praha ; Plzeň : Ústav archeologie a muzeologie, Masarykova univerzita ; Archeologický ústav AV ČR ; Katedra archeologie, Západočeská univerzita, 2008, s. 61-75. ISBN: 978-80-254-1781-2
Druh: KAPITOLA V KNIZE
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Evaluation of the distribution of isolated bonesin the cemetery of the Chutch of the Holy Ghost at Všeruby: application of randomization methods
Rok vydání: 2008
Místo konání: Brno ; Praha ; Plzeň
Název zdroje: Ústav archeologie a muzeologie, Masarykova univerzita ; Archeologický ústav AV ČR ; Katedra archeologie, Západočeská univerzita
Autoři: Patrik Galeta , Vladimír Sládek , Daniel Sosna , Martin Čechura
Abstrakt CZ: Pochopení prostorové distribuce archeologických bodů zůstává klíčovým prvkem v interpretací minulých událostí. Účelem prostorových analýz je rozpoznat, zda jsou body uspořádány v prostoru náhodně nebo ve shlucích. Pro testování náhodnosti se tradičně využívají parametrické metody statistické inference. Jejich použití je ale omezeno pouze na několik postupů, u kterých bylo odvozeno algebraické řešení. Cílem tohoto příspěvku je ukázat alternativní přístup k hodnocení prostorové distribuce bodů, který je založen na principu opakovaných výběrů z původních dat - randomizací. Randomizační metody mají univerzální použití a nevyžadují odvozenou statistickou teorii. Nový postup aplikujeme na příkladu pohřebních zvyklostí dětí a dospělých na středověkém hřbitově u kostela sv. Ducha ve Všerubech. Hodnotit budeme náhodnost prostorové distribuce izolovaných kostí.
Abstrakt EN: Pochopení prostorové distribuce archeologických bodů zůstává klíčovým prvkem v interpretací minulých událostí. Účelem prostorových analýz je rozpoznat, zda jsou body uspořádány v prostoru náhodně nebo ve shlucích. Pro testování náhodnosti se tradičně využívají parametrické metody statistické inference. Jejich použití je ale omezeno pouze na několik postupů, u kterých bylo odvozeno algebraické řešení. Cílem tohoto příspěvku je ukázat alternativní přístup k hodnocení prostorové distribuce bodů, který je založen na principu opakovaných výběrů z původních dat - randomizací. Randomizační metody mají univerzální použití a nevyžadují odvozenou statistickou teorii. Nový postup aplikujeme na příkladu pohřebních zvyklostí dětí a dospělých na středověkém hřbitově u kostela sv. Ducha ve Všerubech. Hodnotit budeme náhodnost prostorové distribuce izolovaných kostí.
Klíčová slova

Zpět

Patička