Přejít k obsahu


Tvořivě v rozvoji klíčových kompetencí

Citace:
MACH, P. Tvořivě v rozvoji klíčových kompetencí. In Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů. II.. Hradec Králové: Gaudeamus, 2008. s. 127-131. ISBN: 978-80-7041-154-4
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Creativity in essential teaching competences development
Rok vydání: 2008
Místo konání: Hradec Králové
Název zdroje: Gaudeamus
Autoři: Petr Mach
Abstrakt CZ: Příspěvek se zabývá problematikou učitelských a žákovských kompetencí v odborném vzdělávání. Kompetence se stávají nejdůležitějším atributem inovace a modernizace vzdělávacího procesu. Příspěvek uvádí možnost tvořivého přístupu k rozvoji učitelských didaktických klíčových kompetencí.
Abstrakt EN: Paper deals with the issue of teacher and pupil competences in vocational education that are becoming the most important features of innovation and modernisation of the educational process. They represent possibility of creative approach to the development of didactic key competences.
Klíčová slova

Zpět

Patička