Přejít k obsahu


Mechatronické systémy v řízení a diagnostice strojních zařízení

Citace:
FORMÁNEK, J. Mechatronické systémy v řízení a diagnostice strojních zařízení. Plzeň : 2007, 1 sv. s.
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Mechatronics systems in control and diagnostics of mechanical equipments
Rok vydání: 2007
Místo konání: Plzeň
Autoři: Josef Formánek
Abstrakt CZ: Předložená habilitační práce obsahuje soubor prací z řešené problematiky řízení, diagnostiky a experimentálního měření potřebných vlastností v oboru výrobní techniky a příslušenství z pohledu odborného zaměření i pedagogické činnosti. Dnešní nárůst mikroelektronických prvků umožňuje realizaci požadovaných potřebných systémů v této řešené problematice s minimálními nároky, a to díky oblasti nově vzniklého oboru mechatronika. Důležitá oblast, která je uvedena v této práci, je též zjišťování potřebných vlastností pomocí experimentálních metod měření o nově využívaných konstrukčních materiálech pro stavbu strojních zařízení. Spojením nových druhů materiálů se snímacími prvky s akčními členy a řídícími prvky nebo jen snímacími prvky s akčními členy a řídícími prvky vznikají mechatronická zařízení, která dokáží automatizovaně vyhodnocovat, diagnostikovat a řídit veškeré požadované hodnoty v reálném čase a v nových dimenzích člověkem nadefinovaných
Abstrakt EN: The accompanying inaugural dissertation is based on a body of work dealing with controlling, diagnostics and experimental measurement of properties in production technology and other equipments from both a professional and pedagogical point of view. The increasing range of micro-electronic elements enables relatively easy construction of measurement systems, which has given rise to the field of mechatronics. An important area presented in this thesis is the use of experimental measuring techniques for the acquisition of data concerning properties of new construction materials being used for machine design. Combining these new materials with sensors with active elements and control units or only sensors with active elements and control units gives rise to mechatronic equipment which is able to automatically evaluate, diagnose and control any data in real time and in other ways which are specified by a human operator.
Klíčová slova

Zpět

Patička