Přejít k obsahu


Creative approach to development of teacher competences

Citace:
MACH, P. Creative approach to development of teacher competences. In Technical creativity in school's curricula with the form of project learning "From idea to the product" : from the kindergarten to the technical faculty. Portorož: Somaru, 2008. s. 59-63. ISBN: 978-961-6728-01-0
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Creative approach to development of teacher competences
Rok vydání: 2008
Místo konání: Portorož
Název zdroje: Somaru
Autoři: Petr Mach
Abstrakt CZ: Příspěvek se zabývá problematikou učitelských kompetencí v základním a odborném vzdělávání. Kompetence se stávají nejdůležitějším atributem inovace a modernizace vzdělávacího procesu. Pomocí orientačního výzkumu byly zjišťovány postoje učitelů škol v regionu k učitelským kompetencím. Byla použita dotazníková metoda doplněná řízeným rozhovorem. Výsledky výzkumu byly použity při stanovení pořadí nejdůležitějších kompetencí. Nejdůležitější kompetence byly následně upřesněny. Z výzkumu vyplynulo, že respondenti považují za nejdůležitější kompetence odborné a dále didaktické. V závěru příspěvku je proto uvedena možnost tvořivého přístupu k rozvoji učitelských didaktických kompetencí. Je využita metoda didaktických případových studií. Tento tvořivý přístup je používán již u studentů učitelských studijních programů v prezenčním studiu. Úspěšně je aplikován i v celoživotním vzdělávání.
Abstrakt EN: The paper deals with teaching competences in basic and specialized education. competences are becoming the most important attribute of innovation and modernization of the educational process. The purpose of own research was to study the attitudes of teachers in the Pilsen region to teaching competences by means of questionnaires followed by controlled discussion. The results of the research were used to determine the teaching competences hierarchy. The most important competences were later specified in greater detail. The research showed that the respondents regarded specialist and didactic competences as the most important. In its conclusion the paper deals with the creative approach to the development of teaching competences using the method of didactic case studies. This creative approach is being applied in the full-time study programmes for future teachers as well as in lifelong education.
Klíčová slova

Zpět

Patička