Přejít k obsahu


Building of a Speech Corpus Optimised for Unit Selection TTS Synthesis

Citace:
MATOUŠEK, J., TIHELKA, D., ROMPORTL, J. Building of a Speech Corpus Optimised for Unit Selection TTS Synthesis. In Proceedings of the Sixth International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC'08). Paris: ELRA, 2008. s. 1-4. ISBN: 2-9517408-4-0
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Building of a Speech Corpus Optimised for Unit Selection TTS Synthesis
Rok vydání: 2008
Místo konání: Paris
Název zdroje: ELRA
Autoři: Jindřich Matoušek , Daniel Tihelka , Jan Romportl
Abstrakt CZ: Článek se zabývá procesem návrhu foneticky a prozodicky bohatého řečového korpusu, použitelného v syntéze řeči z textu technikou dynamického výběru jednotek. Pozornost je především věnována fázi nahrávání a kontroly, kdy k zajištění co nejvyšší kvality a konzistence nahrávek byla vyvinuta a použita speciální aplikace, obsahující v sobě manažera nahrávacích sezeni a systém "zásuvného" řetězu modulů pro kontrolu nahrávek. Dále jsou v článku zmíněny fáze sběru textu a výběru jak foneticky tak prosodicky vyvážených vět k nahrávání, a anotace nahrávek na fonetické a ortografické úrovni.
Abstrakt EN: The paper deals with the process of designing a phonetically and prosodically rich speech corpus for unit selection speech synthesis. The attention is given mainly to the recording and verification stage of the process. In order to ensure as high quality and consistency of the recordings as possible, a special recording environment consisting of a recording session management and "pluggable" chain of checking modules was designed and utilised. Other stages, namely text collection (including) both phonetically and prosodically balanced sentence selection and a careful annotation on both orthographic and phonetic level are also mentioned.
Klíčová slova

Zpět

Patička