Přejít k obsahu


Vliv natočení tyčí rotorového vinutí motoru ŠKODA ML 4550 K/6 na parametry náhradního schématu

Citace:
HRUŠKA, K. Vliv natočení tyčí rotorového vinutí motoru ŠKODA ML 4550 K/6 na parametry náhradního schématu. Plzeň, 2008.
Druh: Zaniklé typy
Jazyk publikace: cze
Anglický název: The Influence of Slopening Bars of Rotor Winding of ŠKODA ML 4550 K/6 on Parameters of Substitution Diagram
Rok vydání: 2008
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: ŠKODA ELECTRIC a.s.
Autoři: Karel Hruška
Abstrakt CZ: Práce se zabývá vlivem natočení tyčí rotorového vinutí asynchroního stroje na parametry náhradního schématu - odpor a rozptylovou reaktanci rotoru a magnetizační indukčnost stroje.
Abstrakt EN: This work deals with the influence of slopening of induction machine's rotor bars on parameters of substitution diagram - resistivity and leakage reactance of rotor's winding and magnetizing inductance of machine.
Klíčová slova

Zpět

Patička