Přejít k obsahu


Problematika výuky v cizích jazycích

Citace:
BÁRKOVÁ, D. Problematika výuky v cizích jazycích. In Výuka ekonomických předmětů na právnických fakultách 2008. Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 5-14. ISBN: 978-80-210-4616-0
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Teaching in Foreign Languages
Rok vydání: 2008
Místo konání: Brno
Název zdroje: Masarykova univerzita
Autoři: Dana Bárková
Abstrakt CZ: Příspěvek se zaměřuje na problém jazykové výuky (jak výuky cizích jazyků tak i v cizích jazycích) v situaci, kdy se zejména angličtina stává běžným prostředkem komunikace. Popisuje situaci na Právnické fakultě Západočeské univerzity v Plzni v oblasti výuky ekonomických i právnických předmětů.
Abstrakt EN: The article deals with a problem of language education (both teaching OF foreign languages and teaching IN foreign languages). In recent years, English is becoming a global language, and is considered to be the main (and, prospectively, compulsory) language to be taught in Czech schools of all levels. Universities must prepare their students to be able to communicate in English effectively. Both teaching of English and in English should be means to achieve it. The article describes the situation at the University of West Bohemia in Pilsen, and especially its Faculty of Law, with respect to this issue.
Klíčová slova

Zpět

Patička