Přejít k obsahu


Requirements regarding the designed technical product

Citace:
HOSNEDL, S., DVOŘÁK, J., SRP, Z. Requirements regarding the designed technical product. Plzeň : ZČU, 2008, ISBN: 978-80-7043-686-8
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Requirements regarding the designed technical product
Rok vydání: 2008
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: ZČU
Autoři: Stanislav Hosnedl , Josef Dvořák , Zbyněk Srp
Abstrakt CZ: Workshop AEDS SIG byl zaměřen na požadavky týkající se konstruovaných technických produktů. Byli pozváni přednášející jak z univerzit, tak z průmyslových podniků. Přímí účastníci idalší zájemci byli požádáni o reference, příspěvky I odpovědi na dotazník zahrnující témata "Produkt a technický produkt jako entita a jako systém" a "Popis technického produktu a požadavků na něj". Sborník získaných a diskutovaných příspěvků byl vydán na sborníku CD-ROM.
Abstrakt EN: The focus of the AEDS SIG Workshop was on the Requirements regarding the Designed Technical Product. Both participants and remote contributors from academia and industrial companies were asked for references, papers, contributions and questionnaire encompassing the "Product and technical product as an entity and a system" and "Description of a technical product and requirements on it". Proceedings with the received and discussed contributions were issued on CD-ROM proceedings.
Klíčová slova

Zpět

Patička